Boston Palace

  bostonterrier kennel

Hej! Boston Palace bostonterrier kennel finns i härliga Soruna strax utanför

Stockholm.

Vårt mål är att föda upp fina och friska sällskapshundar vilka ger sina ägare mycket

glädje och energi.

Hemsidan är fortfarande under utveckling och kommer kontinuerligt att byggas ut

med mer information.